Solutions header

Arbeta med Mitel - Bli en auktoriserad PARTNER

Mitels globala go-to-market-modell är fokuserad på våra kanalpartner. Därför erkänner vi att vår framgång är avhängig av att göra våra partner framgångsrika.

 

Detta gör vi genom att ge våra kanalpartner en öppen och stödjande relation med fokus på att maximera sina färdigheter, sin framgång och sin lönsamhet. Vad vi eftersträvar är att leverera överlägsna lösningar och överlägsen service till slutanvändarorganisationer som satsar på Mitels teknologi.

Fördelarna med partnerskap med Mitel är uppenbara.

  • Vår huvudsakliga roll är att hjälpa dig som kanalpartner att bygga långsiktiga positiva relationer med slutkunderna.
  • Vi konkurrerar inte med våra kanalpartner och vi är noga med att inte överdistribuera marknaden.
  • Vi levererar ett brett urval av öppna lösningar som integreras med varje infrastruktur med branschstandard och varje enhet. Du kan uppfylla stängt taget varje kunds behov av unfied communication och samarbete med en Mitel-lösning.
  • Vi investerar i de bästa reklam-, marknadsförings- och incitamentprogram och andra resurser för att utveckla vår kanalpartners färdigheter inom försäljning, teknik och vertikala marknader. Eftersom vårt mål är att säkerställa kundvärdet har vi dock utformat vårt supportsystem så att det medger flexibiliteten för att anpassa sig till skillnader i regionala marknader.
  • Mitel fortsätter att fokusera på och leverera branschens mest innovativa unfiied communication och samarbetslösningar som driver sann frihet i kommunikationerna för organisationer.

 

Mitels Freedom-arkitektur och go-to-market strategi omfattar partner från ett brett spektrum i kanalen, däribland kommunikationsleverantörer, operatörer, systemintegrerare, leverantörer av managed service och programvarufirmor.

Kontakta oss idag och upptäck hur ditt företag kan tjäna på Mitels värdedrivna partnermodell.

Mitels PARTNERprogram för tjänstleverantörer (internationellt)

Mitels® ackreditering för tjänstleverantörsPARTNER levererar det tekniska stöd och det affärsstöd du behöver för att lyckas dra fördel av denna möjlighet med MiCloud Powered by Mitel.

Mitels PARTNERprogram (internationellt)

Mitels® framgång drivs av vårt engagemang för att spela en roll för våra kunder och våra kanaler. Det är ett gruppsamarbete och Mitel vill hjälpa till att göra det till ett framgångsrikt företag för alla. Mitels PARTNERprogram erbjuder en bredd i resurser och stöd för allt från marknadsföring och försäljning till teknisk utveckling från grunden.

 

Ansök om att bli en auktoriserad Mitel-PARTNER