Mitel 700 minskade stressen hos Sveden Trä

Innan Mitel kom in i bilden hade vi fem mindre, lokala telefonväxlar som arbetade var för sig. Det gav ganska stora problem med internkommunikationen. Träfabrikerna fanns också på tre geografiska orter och hade var sin växel med en enda telefonist. Det fanns alldeles klart ett behov av att förbättra kommunikationen dem emellan. Dessutom tvingades alla att ringa externa samtal även för att nå någon annan inom samma företagsgrupp.