Scania IT rensar upp i faktureringsträsket med Mitel Companion

Av Jonas Carlson

med ett behovsstyrt utvecklingsarbete där önskemål och feedback tas till vara. När Mitel Companion, nästa generations administrationsverktyg, skulle utvecklas sattes nyckelkunden Scania IT i centrum av själva utvecklingsprocessen, med ett lyckat resultat för båda parter.