Sundsvall gick från lapptäcke av lösningar till sammanhållen helhet med Mitel

Sundsvalls kommun tar emot mellan 3 000 och 4 000 telefonsamtal dagligen. Centralt sitter ett tiotal telefonister men många verksamheter har haft egna växlar och direktabonnemang vilket skapat en situation som varit både svår att överblicka och onödigt kostsam. Tack vare ett tidigare IT-projekt är 98 procent av verksamheterna i kommunen anslutna till nätet med fiber med en kapacitet på 100 Mbit eller högre, och därför såg man att tiden var inne för att dra nytta av detta på fler sätt. Uppdraget lades på kommunens IT-service med omkring 80 anställda som ansvarar för ca 8 000 datorer i 340 olika verksamheter.

Den övergripande planen för att modernisera telefoniplattformen i Sundsvalls kommun och integrera telefoni som en naturlig del av IT-verksamheten går under namnet Projekt Konnekt. Utöver ip-telefoni har projektet även som syfte att leverera trådlös uppkoppling till alla skolor och förskolor i kommunen och att erbjuda print som tjänst inom alla dess verksamheter.

- När det gäller att integrera telefonin med IT-avdelningen innebär det många fördelar men en påtaglig del är förstås kostnadsbesparingar. Vi har jättemånga dyra anslutningar som vi fasar ut, jag säger upp abonnemang varje vecka, berättar Anders Jönsson, projektledare för IT-service vid Sundsvalls kommun.