Digital vårdplanering med säkra virtuella flerpartsmöten
  • Tips och råd

Digital vårdplanering med säkra virtuella flerpartsmöten, eller hur gå från 5 arbetsdagar till 3 kalenderdagar

Effektivare vård med samordnad, digital vårdplanering

En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller från årsskiftet. Syftet med den nya lagen är att hålla ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård i omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende så korta som möjligt. Man strävar efter att gå från 5 arbetsdagar till 3 kalenderdagar.

Inte sällan är det många roller inblandade i en vårdplanering - nuvarande och övertagande vårdgivare, läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, biståndshandläggare, patienten själv och dennes anhöriga och kanske en tolk.
Att få ihop ett möte där alla ska ses kan ha sina utmaningar, främst tidsmässigt och geografiskt. Med en samordnad, säker digital vårdplanering kan vårdpersonal medverka från sin arbetsplats, patienten, anhöriga och övriga deltagare oavsett var de befinner sig.

Du som vårdgivare kan snabbt och enkelt sammanföra alla inblandade kring en patient och frigöra arbetstimmar. Dessutom håller en digital vårdplanering nere resekostnaderna och minskar miljöpåverkan. En samordnad digital vårdplanering kräver hög kvalitet på både bild och ljud och att tjänsten, framförallt för vårdtagaren och dess anhöriga, är både robust och väldigt enkel att använda.

Men hur fungerar det egentligen med ett säkert flerpartsmöte? Enkelt beskrivet:

Vårdtagare och övriga deltagare erhåller i kallelsen en länk via SMS eller e-post direkt från vårdgivarens tidsbokningssystem. Via denna länk identifierar sig vårdtagare och övriga via (mobilt) BankID och placeras därpå i ett virtuellt väntrum.
Vårdgivaren loggar in och legitimerar sig med sitt SIHTS-kort och väljer sedan vårdtagare och övriga deltagare i det virtuella väntrummet och startar vårdmötet.

Mitels lösning gör att patienter, anhöriga och andra deltagare kan använda valfri enhet (PC, surfplatta och mobiltelefon). Lösningen hanterar också de vanligaste webbläsarna och operativsystem som idag används. Tack vare unika patent så anpassas videoöverföringen till mottagande enhet baserat på vilken nätkvalitet som mötesdeltagaren är ansluten till.

Sammantaget innebär detta att man alltid får en optimal kommunikation mellan parterna.

Mitel har skapat marknadens mest kompletta och säkra produktionsplattform för e-möten med ljud och video. Bilden och ljudet vid dessa videomöten är alltid av högsta kvalitet och den använda krypteringen ger den högsta säkerhetsnivån som är omöjlig att avlyssna. Både tjänsten det digitala vårdrummet och tjänsten digital vårdplanering är både säkra och enkla att använda för såväl vårdgivaren som vårdtagaren. Du och dina patienter kan vara helt övertygade om att personuppgifterna hanteras med största konfidentialitet och säkerhet.

Läs mer om digital vårdplanering

Men hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Enkelt, en trestegsraket för både vårdtagare och vårdgivare!

Vårdtagare: Klicka på länken, identifiera dig med (mobilt) BankID och träffa doktorn i ditt vårdrum.

Vårdgivare: Logga in och legitimera dig med SIHTS, välj vårdtagare i besöksrummet och starta vårdmötet.

Ditt digitala vårdrum

Mitel har skapat marknadens mest kompletta och säkra produktionsplattform för e-möten med ljud och video. Bilden och ljudet vid dessa videomöten är alltid av högsta kvalitet och den använda krypteringen ger den högsta säkerhetsnivån som är omöjlig att avlyssna. Det digitala vårdrummet är inte bara säkert och enkelt att använda för såväl vårdgivaren som vårdtagaren, du och dina patienter kan vara helt övertygade om att personuppgifterna hanteras med största konfidentialitet och säkerhet. Mitels säkra digitala vårdrum levereras som en tjänst, vilket innebär att du undviker höga investeringskostnader.

Det digitala vårdrummet

Mitels säkra digitala vårdrum är en trygg och säker videotjänst som gör det enkelt och användarvänligt för en patient att träffa sin läkare eller sjuksköterska på avstånd.

Vårdgivaren

Vårdgivaren loggar in i sin portal med SITHS eller (mobilt) BankID och väljer sedan sin patient. Detta skapar ett digitalt vårdrum där patienter och vårdgivare kan se och höra varandra.

Vårdtagaren

Vårdtageren har fått en länk via e-post eller SMS från vårdgivaren. Klickar på länken och autentiserar sig med (mobilt) BankID. Efter autentiseringen kopplas besökaren vidare till ett digitalt väntrum tills det att mötet startar.

Läs mer om hur det egentligen fungerar för vårdgivaren och vårdtagaren

 

Subscribe to blog

Featured Posts

Related Posts

Join thousands of subscribers & get great content like this once a week