Digitala vårdmottagningar på nätet –  inte morgondagens e-hälsovård utan dagens!
  • Tips och råd

Digitala vårdmottagningar på nätet – inte morgondagens e-hälsovård utan dagens!

300 000 vårdkontakter varje dygn i Sverige! Varför skall man vid varje tillfälle behöva besöka vårdcentralen rent fysiskt? Det tar tid och kostar pengar att ta sig dit, man riskerar att utsätta sig för smitta från andra patienter. Smartare nyttjande av IT, mobiler och molnet ger både ökad trygghet och bättre kostnadseffektivitet.

Öka er tillgänglighet och möjliggör att utnyttja er tid mer effektivt. Låt era återbesök eller kroniskt sjuka träffa era läkare från sin smartphone eller dator. I många fall är det dock bra för en vårdtagare att träffa en läkare rent fysiskt. Men många ärenden skulle också kunna avhandlas digitalt. Ni själva avgör när det ena lämpar sig bättre än det andra. Men det som är helt säkert är att många av framtidens besök hos läkaren likaväl skulle kunna vara online.

Det digitala vårdrummet måste inte bara vara tryggt och enkelt att använda, du och dina patienter måste också kunna vara helt säkra på att den personliga informationen hanteras med största sekretess och i enlighet med PUL och PDL. I Mitels säkra, digitala vårdrum verifierar sig vårdtagaren sin identitet med (mobilt) Bank-ID. Läkaren verifierar sig med sitt SITHS-kort. Säkert och krypterat.

Att kunna erbjuda vårdtagare ett säkert digitalt vårdmöte istället för ett fysiskt möte har en massa fördelar och passar ypperligt för till exempel: rådgivning, konsultation eller återbesök:

  • Enkelt att få med tolk, anhörig och/eller ytterligare läkarexpertis vid vårdtillfället
  • Minskad smittorisk jämfört med fysiskt vårdmöte på sjukhus/vårdcentral
  • Ökad tillgänglighet och en effektivare vårdprocess
  • Minskade transporter för deltagarna skapar grönare och mer hållbara vårdtillfällen utan koldioxidutsläpp
  • Sänker transportkostnaden för vårdtagaren, tolkar, anhöriga och extern expertis
  • Öka vårdgivarens närvaro hos kroniskt sjuka; hospital at home
  • Minska onödiga fysiska läkarbesök - hushålla med hälsovårdens resurser

Virtuella vårdrum är framtidens recept

Doktorn kan komma – via videolänk. Digital vård är på frammarsch i Sverige. De första vårdcentralerna på nätet finns redan och många fler ligger i startgroparna. Men det är viktigt att betona att det digitala vårdrummet inte alltid lämpar sig för alla tillstånd och patienter. Den vanliga vården måste finnas kvar, det digitala mötet är ett komplement.

Med digital vård kan vårdtagarna till och med utföra egen provtagning och egen vård, ibland med stöd av undersköterskor eller läkare via video och röst i det digitala vårdrummet. Proverna kan sedan skickas digitalt till patientens journal.

Väldigt många vårdbesök skulle kunna göras på distans, inte minst uppföljningsbesök. I norra delen av Sverige är budgeten för distansresor lika stor som budgeten för hela primärvården. Det är fantasisummor som läggs på att flytta patienter när en stor del av vårdmötena kan göras digitalt.

Med hjälp av (mobilt) BankID loggar vårdtagaren in, beskriver sina symptom, bokar tid och får ett videomöte med en läkare. Därefter ställs en diagnos och om medicin behövs kan patienten också få ett recept.

Med hjälp av tekniken inom e-hälsa kommer vi att se nya typer av tjänster som gör att den enskilde vårdtagaren själv kan ta större ansvar för sin hälsa och se när hälsotillståndet börjar avvika åt något håll. De som vill och har möjlighet kan ta hjälp av verktygen i hemmet i stället för att vända sig till första linjens hälso- och sjukvård på ett traditionellt sätt – att behöva transportera sig till en vårdcentral och sitta i väntrummet med andra potentiellt smittsamma vårdtagare.

Läs mer om Mitels säkra digitala vårdrum


 


Subscribe to blog

Featured Posts