Möt Mitel och våren på Lidingö 6-7 april på Användarföreningen för tjänstebasera
  • Nyheter och trender

Möt Mitel och våren på Lidingö 6-7 april på Användarföreningen för tjänstebaserad telefonis (AFTT) årliga konferens.

AFTT är den enda föreningen i Sverige inom tjänstebaserad telefoni som talar för användarna. Varje år arrangerar AFTT en konferens och andra aktiviteter för föreningens medlemmar. Den årliga konferensen är till för att bredda medlemmarnas kunskaper och utbyta erfarenheter mellan användare av tjänstebaserad telefoni. Välkommen att anmäla dig till AFTT-konferensen på Skogshem & Wijk!

Mitels seminariepass – Den digitala transformeringen inom hälso- och sjukvård – kommer att handla om hur vården och omsorgens arbetsprocesser och verksamheter kan integreras med kommunikationsapplikationer och skapa trygghet, effektivitet och ett optimerat arbetssätt för brukare och vårdgivare. Vi kommer att prata om både säkra, digitala vårdrum och om hälsovård i realtid - en lösning för äldreomsorgen.

Besök oss i vår monter där du träffar våra representanter som kan berätta mer om hur vi kan bidra med att se till att företagskommunikation och mobilitet möts i molnet!

Några ämnen vi gärna diskuterar med er i vår monter är:

Mitels vision för hälso- och sjukvård i Sverige

Digitaliseringen av it och telekom innebär att en mängd nya tjänster kan erbjudas marknaden och där arbetsprocesser och vårdapplikationer på ett helt annat sätt än tidigare kan integreras och samspela med realtidskommunikationen. Integrationen av arbetsprocesser och vårdapplikationer med realtidskommunikation är en nyckelfaktor för att skapa effektiviseringar när det gäller kostnader och arbetssätt. Detta i sin tur innebär en mängd olika möjligheter att förändra arbetssätten i jämförelse till hur arbetet utförts tidigare. Läs mer i detta whitepaper om Mitels vision för hälso- och sjukvård i Sverige där vi beskriver ett helhetslösningskoncept.

Ett säkert virtuellt vård- och mötesrum!

Mitels säkra digitala vårdrum är ett viktigt steg i Sveriges strävan att bli världsledande inom e-hälsa 2025.

  • Möjliggör förbättringar i patientvården genom att kombinera high-end kommunikationslösningar med säker videokommunikation
  • Garanterar säkra och kostnadseffektiva digitala vårdrum för offentliga och privata vårdgivare.  

 


Digitala vårdrum växer mycket snabbt och efterfrågas av allt fler vårdgivare och patienter. Det är också ett av den svenska regeringens tydliga mål. Att möta doktorn eller distriktssköterskan på distans kommer att bli ett naturligt inslag i morgondagens hälso- och sjukvård. Utmaningen ligger dock i att alltid garantera säkerhet och sekretess.

Integrerad kommunikation för äldreomsorgen: Gör mer med mindre!

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO), har den globala medellivslängden med ökat sex år. Och den förväntade livslängden beräknas öka tack vare förbättringar inom hälso- och sjukvård, medicin och levnadsvillkor. På grund av detta, ökar trycket på våra traditionella vårdsystem. Utgifter stiger och stiger. Smart IT och kommunikation - särskilt i denna tid av mobil och molnteknik - måste minska utgifterna, och samtidigt förbättra vårdkvaliteten, oavsett var vårdtagaren befinner sig. Men med många olika typer av teknik, certifieringar, protokoll och äldre system, är det lättare sagt än gjort.

Det är därför Mitel tittar på äldreomsorgen på ett annat sätt. Vi använder vår mobil- och molnteknik och integrerar den i en komplett äldreomsorgssvit. Mitels lösningar för äldreomsorg kan genomföras såväl inom som utanför ett äldreboende. Lösningen består av ett ekosystem av larmsändare, mobila applikationer och sömlöst integrerade tredjepartslösningar. På så sätt ser vi till att du får "mer med mindre".

Mitels lösning integrerar både med existerande applikationer och arbetsprocesser och nya, bland annat genom att inför video i ekosystemet. Video integrerat med t ex journalsystemet frigör tid för både brukare och vårdgivare. Istället för att behöva transportera sig till det fysiska vårdmötet kan mötet ske via video.

Läs mer om Mitels lösningar för äldreomsorgen i denna blogserie

Ett eget mobilnät!

Vill du ha dedikerad mobiltäckning, garanterad kapacitet, kontroll över både i vilket moln din data lagras och dina mobilkostnader, integration med applikationer, manuella och automatiska larmer och användning av standard mobilterminaler? Då kan ett privat mobilnät vara lösningen.

Läs mer om lokala mobilnätRelated Posts

Join thousands of subscribers & get great content like this once a week