Kontaktcenter

Contact Center Solutions

Simple, effective, integrated communications
 
Oavsett om du har ett litet kontaktcenter med några få kundtjänsteombud eller ett stort center med flera platser i behov av multimediefunktioner har Mitel telefonsystemet som hjälper dig effektivisera företagsprocesserna och öka kundnöjdheten.
 

 

Varje företag har ett kontaktcenter, oavsett om de känner till det eller inte. Alltifrån små, supportkontaktcenter till storskaliga multimediekontaktcenter för flera platser, företagen behöver kontaktcenterlösningar som förenklar för distansarbetare, integrerar affärsprocesser, kontrollerar kostnader och garanterar företagskontinuitet. De vill ha lösningar som effektiviserar verksamheten och företagsprocesserna, förbättrar kommunikationen och är självstyrande med minimalt inblandning.
 
Mitel tillhandahåller en hel rad samtal och kontaktcenterlösningar som uppfyller en mängd företagsbehov. Vårt kontaktcenter för små till medelstora och stora företag integrerar de befintliga infrastruktursinvesteringarna och erbjuder dig flexibiliteten att lägga till alltmer avancerade funktioner, efter behov, förändring och tillväxt.
 
Förbättra kundupplevelsen
 
Du har en möjlighet att skapa ett bestående intryck. En kontaktcenterlösning kan hjälpa dig att förbättra kundupplevelsen från det ögonblick då kund kontakter ert företag, oavsett mediekanal till att kunden ärende är avklarat, mätbart och kostnadsoptimerat. Mitel kontaktcenter är en svit av inte­grerade kontaktcenterapp­likationer, som erbjuder avancerade funktioner för ett effektivare kundmöte. Mitel kontaktcenter är en öppen och flexibel lösning som enkelt kan anpassas efter företagets rådande behov. Öppen arkitektur, moduluppbyggd design och skräddarsydda lösningar ser till att ni får jobbet gjort och tillgodoser företagets specifika kom­munikationsbehov, så att ni kan tackla era affärsutmaningar och skapa en ökad tillgänglighet, vilket i sin tur bidrar till jämn och effektiv kundservice av världsklass via alla typer av media.
 
Mitel kontaktcenter arbetar med kompetensbaserad styrning av ärenden via olika typer av media, effektiva analys- och administrationsverktyg, inbyggd närvarohantering, chatt, telefonlistor, funktioner för konfe­renssamtal och samarbete samt funktioner för tillfälliga hand­läggare och experter – fasta och mobila.
 
Med Mitel kontaktcenter kan ni börja i liten skala, med endast ett fåtal funktioner och handläggare, för att sedan utöka i takt med att verksamheten växer. Mitel kontaktcenter kan integreras med företagets befintliga infrastruktur för IP-telefoni och är framtagen för att skydda föregående investeringar. Lös­ningen har en moduluppbyggd design som gör att den kan anpassas efter företagets behov och växa från ett litet callcenter till ett storskaligt multimedie­kontaktcenter med upp till tusentals hand­läggare. Det kan man kalla skalbarhet!
 
Integrera affärsprocesser
 
Företag behöver även lösningar för att integrera och effektivisera affärsprocesser och främja effektiv kommunikation. Med prognosverktyg och integrerade verktyg för bemanning kan övervakare garantera att rätt antal skickliga ombud finns tillgängliga för att hantera den prognostiserade samtalsvolymen och hjälpa kontaktcenter optimera resursanvändningen och effektivt kontrollera kostnaderna.
 
Garantera kontinuitet för företaget
 
Dina kunder förväntar sig konsekvent och pålitlig kommunikation, även om det förekommer olyckor eller oplanerade nödsituationer och de behöver veta att de fortfarande kan nå dig och du behöver veta att du kan fortsätta att utföra kritiska arbetsuppgifter.
 
För att säkerställa kontinuitet inom tjänster och kommunikationer krävs planering och strategi. Detta kräver en sund kommunikationsinfrastruktur och dagliga aktiviteter som stöder affärskraven för katastrof- och företagsåterhämtning samt akutförberedelser.
 
Mitels MiContact Center-portfölj erbjuder företagen de verktyg som de behöver för att förbättra kundupplevelsen, integrera affärsprocesser och säkerställa företagskontinuitet.
 
Efterlevnad- och rättstvistskydd
 
Företag i praktiskt taget alla branscher utsätts för efterlevnadsregler och en rättstvist kan skada såväl produktiviteten som lönsamheten. Med olika inspelningslösingar kan du minska bördan samtidigt som du undviker onödiga påföljder, avgifter och skadestånd genom att automatisk inspelning och dokumentering av varje samtal, för att kunna producera robusta, lätt sökbara, oomtvistade och verifierbara registreringar.
 
Driver kvalitetsförbättringen
 
Använd inspelade samtal för coachning, träning och identifiering. Använd dem för att förbättra interaktionen mellan anställda och kunder. Du kan även använda dem för att spåra och optimera effektiviteten för telefonbaserade marknadskampanjer. Oavsett hur du väljer att använda dem ger kvalitetshanteringen dig oslagbara funktioner för övervakning, sökning, dokumentation och rapportering.