Mitel användargrupp

Mitel User Group, som drivs helt oberoende av Mitel, är en viktig röst i vägledningen av Mitels utveckling av lösningar. I egenskap av användargruppsdeltagare har du möjligheten att ta hjälp av Mitels plattformsprogram, tjänster och tredjepartslösningar: Ge återkoppling. Ge förslag. Be om vad du vill. Få information som gör jobbet enklare.

Vid sidan om att ge Mitel dina åsikter kan du även göra nätverka med andra inom branschen som har samma situation som du varje dag. Få värdefull insikt i hur andra löser några av de affärsutmaningar du brukar ställas inför. Gå tillbaka till ditt företag och bli den som omsätter best-practices i verkligheten.

Varför ska du ansluta dig till Mitel User Group?

  • Nätverkande Möjligheter att upprätta relationer till andra medlemmar och med Mitel-ledarskapsgruppen, produktspecialister och annan supportpersonal.
  • Mitel OnLine (MOL): En portal via inbjudan som ger medlemmarna åtkomst till Mitels tekniska information, utbildning, rapporter, nyheter och specifika användargruppsresurser.
  • Årsmöte: Ett årligt event, som är öppet för alla medlemmar, som även inkluderar produktpresentationer, träning, praktiska labbuppgifter och nätverkande.
  • Resurser: Träffa produktutvecklingsgrupperna på seniornivå hos Mitel och få åtkomst till allmänna resurser från Mitel (självklart även inkluderat övriga medlemmar i användargruppen) för allt ifrån allmän produktinformation till strategisk beslutssupport.
  • Mitel Användargruppswebbplats: Ett diskussionsforum som "alltid är öppet", artikel- och resursbibliotek, och en samlingspunkt för aktuella och potentiella medlemmar.
  • Nyhetsbrev: En regelbunden, elektronisk publikation med uppdateringar av användargruppsaktiviteter, tekniska tips, nyheter om olika händelser, produktmeddelanden och mycket mer.
  • Produktåterkoppling: Utöver att få enkel åtkomst till produkter och tekniska specialister kan du bli ombedd att delta i en fokusgrupp, ge din återkoppling på aktuella och nya produkter, eller skicka en DCR (Design Change Request).
  • Utbildning: Webbseminarier på begäran och utbildningsmöjligheter hjälper dig att maximera dina kommunikationsinvesteringar.