Mitels konsultprogram (Mitel Consultant Relations Program CRP)

Mitels konsultprogram är en resurs som erbjuds till oberoende konsulter inom telekom och IT. Det ger dig som konsult tillträde till all den expertis som konsulter med sina kunder kan behöva ta del av för att möta de ökade kraven i dagens konkurrensutsatta värld.

Mitels konsultprogram har som mål och syfte att:

 • Ge dedikerad support i form av en lokal personlig kontakt för att hjälpa dig som konsult att komma i kontakt med rätt medarbetare för att få svar på de frågor du kan ha angående våra lösningar, produkter, applikationer och tjänster.
 • Via Mitels extranät InfoChannel få tillgång till information och dokumentation rörande vår portfölj.
 • Ge information om Mitels program MSA – Mitel Solution Alliance – ett program för både utvecklingspartners och slutkunder som vill testa och verifiera applikationer och produkter med Mitels produkter.
 • Ge tillgång om vilka 3:e parts applikationer som är kompatibla med Mitels produkter
 • Få tillgång till Mitels nätverk av certifierade sälj- och servicepartners som utför försäljning, konfiguration, installation, driftsättning och underhåll av dina kunders infrastruktur.
 • Efterfråga Mitels professionella tjänster som kan erbjuda tekniska tjänster och projektledning,
 • Ge tillgång till det breda utbud av lärarledda och webbaserade utbildningar som Mitel har för sina produkter och lösningar.
 • Bli inbjuden till de två årliga seminariemöten som vi erbjuder på plats i Globen och via webinar.

Som registrerad medlem i Mitels konsultprogram kan du få support inom följande specifika områden:

 • Unified Communications
 • Samarbete och konferenslösningar
 • Contact Center
 • Mobilitet
 • Telefonist-, hänvisnings- och tillgänglighetstjänster
 • Meddelandetjänster
 • Video
 • Terminaler och användarenheter

Klicka här för att registrera dig.