Mitels kvalitetspolicy

Vi ska tillhandahålla kommunikations- och samarbetsprodukter som uppfyller våra kunders behov och överträffar deras förväntningar.

Detta uppnås med hjälp av global kundfokus, kommunikation, resultatmätning, juridiska krav och kontinuerliga förbättringar i enlighet med vad som uttrycks i vår organisation, affärsmiljö, våra behov, mål, processer, planer och produktstrategier.

Rich McBee
Chief Executive Officer


Uppförandekod i verksamheten

Mitel uppvisar en stark känsla av ansvar och engagemang för våra kunder, anställda, aktieägare och det globala samhället i stort. I det här ingår att arbeta i en atmosfär som främjar hederlighet, integritet, insyn och tillit. Vår styrelse har antagit en uppförandekod som tydligt slår fast hur Mitel ska bedriva sin verksamhet.

Visa detaljerad information om uppförandekoden


Sekretesspolicy för Mitels webbplats

Mitel strävar efter att skydda säkerheten och sekretessen för dina personuppgifter och säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar om sekretess, dataskydd och datasäkerhet. Vi hoppas att informationen i denna policy kommer att hjälpa dig att förstå vilken information Mitel kan samla in och hur vi använder, skyddar och delar den.

Denna policy gäller endast för mitel.com, mitel.com.au, mitel.be, mitel.ca, mitel.fr, mitel.de, mitel.co.za, mitel.nl, mitel.co.uk, mitel.se och mitel.jp. Den täcker inte hanteringen av andra webbplatser som vi länkar till, företag som vi inte äger eller kontrollerar, eller personer som inte är anställda hos oss och som vi inte ansvarar för.

Vilken information samlar Mitel in?

Personligt identifierbar information

Mitel samlar endast in personligt identifierbar information som du lämnar till oss. Vi samlar inte in någon personligt identifierbar information om dig, t.ex. ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress (”Personlig information”) såvida du inte lämnat den till oss. I vissa fall ger du den här informationen direkt till oss. I andra fall kan du ge den här informationen till oss via våra partners. Mitel kommer inte medvetet att samla in eller använda personlig information om barn, oavsett syfte. Här är några exempel på den personliga information vi kan samla in:

 • user.name (valfritt)
 • user.home-info.online.email (valfritt)
 • user.home-info.postal (valfritt)
 • user.home-info.telecom.telephone (valfritt)
 • user.bdate (valfritt)
 • user.gender (valfritt)
 • user.employer (valfritt)
 • user.department (valfritt)
 • user.jobtitle (valfritt)
 • user.business-info.postal (valfritt)
 • user.business-info.telecom.telephone (valfritt)
 • user.business-info.online.email (valfritt)

Icke personligen identifierbar information

Utöver personlig information kan Mitel även samla in information som inte identifierar personen (t.ex. typ av Internetläsare och datorns operativsystem som används, domännamnet för den webbplats varifrån du kom, antal besök, genomsnittlig tid för besöket, sidor som visats). Den här informationen användas av oss för att förbättra webbplatsens innehåll, kundernas upplevelse och affärsrutiner. Vi samlar in följande ej personligt identifierbara information:

 • dynamic.clickstream
 • dynamic.http
 • dynamic.clientevents
 • dynamic.searchtext
 • dynamic.interactionrecord
 • dynamic.cookies
 • dynamic.miscdata

Cookies

Cookies är en teknik som kan användas för att ge dig personanpassad information på en webbplats. När du besöker vår webbplats kan vi komma att lagra viss information på din dator som gör att vi känner igen dig nästa gång du besöker webbplatsen. Du kan ställa in webbläsaren på att inte acceptera cookies, eller att du ska meddelas när du får en så att du kan ta ställning. Vår webbplats använder följande cookies: name="*" value="*" domain="*" path="*"

Hur skyddar vi den information vi samlar in?

Mitel vidtar säkerhetsåtgärder i enlighet med branschpraxis för att garantera säkerheten för din personliga information. Vi strävar efter att skydda din personliga information och förhindra att den går förlorad, förstörs, förfalskas, manipuleras eller sprids till obehöriga.

Hur använder vi den information vi samlar in?

När du tillhandahåller oss personlig information kan vi använda den till att svara på dina frågor, behandla dina transaktioner, ge dig tillgång till viss information eller i allmänna syften i vår affärsrelation. Den här informationen kan också användas till att förbättra innehållet på webbplatsen, kundernas upplevelse och våra affärsmetoder. I vissa fall kan Mitels webbplats innehålla länkar till andra webbplatser. Mitel ansvarar inte för sekretessreglerna eller innehållet hos andra webbplatser än sina egna.

Vi samlar in information av följande anledningar:

 • Slutförande och stöd för den aktuella aktiviteten
 • Administration av webbplatsen och systemet
 • Forskning och utveckling
 • Anpassning av informationen
 • Analys under pseudonym
 • Beslut under pseudonym
 • Individuell analys
 • Individuella beslut
 • Att kontakta besökare i syfte att marknadsföra tjänster och produkter
 • Bevarande av historik
 • Att kontakta besökare i syfte att marknadsföra tjänster och produkter via telefon

Hur delar vi den information vi samlar in?

Vi kan dela din personliga information med våra dotterbolag och samarbetspartners, inklusive våra underleverantörer och andra tredjepartsleverantörer, i de syften som anges ovan. Sådana tredjepartsleverantörer kan ha en annan praxis gällande personlig information.

Finns det undantag?

Mitel kommer endast lämna ut din personliga information utan ditt medgivande i följande fall:

 • om det krävs enligt lag, eller
 • om vi måste göra det för att skydda våra egna rättigheter, t.ex. i samband med att inkassera pengar eller söka juridisk kompensation.

I båda fallen kommer Mitel endast att lämna ut den personliga information som verkligen behövs. Vi ansvarar inte för att skydda personlig information som är tillgänglig för allmänheten.

Hur kan jag uppdatera min information?

Det är viktigt för oss på Mitel att informationen vi har är korrekt och fullständig. Om du vill uppdatera din personliga information kan du kontakta Mitels juridiska avdelning. All information vi tar emot kommer att behållas i enlighet med Mitels arkivhållningspolicy.

Kontakta oss

Genom att använda vår webbplats godkänner du de rutiner vi har beskrivit. Om du har några frågor, kommentarer eller invändningar kan du kontakta Mitels juridiska avdelning. Mitel Networks Corporation strävar efter att snabbt och effektivt lösa eventuella tvister beträffande vår sekretesspolicy.

Alla ändringar i denna policy anslås inom rimlig tid. Håll utkik efter eventuella uppdateringar eller ändringar.

Mitel Networks Corporation
350 Legget Drive
Kanata, ON
CA K2K 2W7
www.mitel.com
mitel_legal@mitel.com
+1-800-267-6244

Senast uppdaterad: februari 2014


Mitels kvalitetspolicy

Vi ska tillhandahålla kommunikations- och samarbetsprodukter som uppfyller våra kunders behov och överträffar deras förväntningar.

Detta uppnås med hjälp av global kundfokus, kommunikation, resultatmätning, juridiska krav och kontinuerliga förbättringar i enlighet med vad som uttrycks i vår organisation, affärsmiljö, våra behov, mål, processer, planer och produktstrategier.

Rich McBee
Chief Executive Officer


Miljöhänsyn

”Mitel, företagsledningen, styrelsen och våra medarbetare är engagerade i att skydda miljön och minska mängden föroreningar”

Detta gör vi genom kontinuerliga förbättringar, efterlevnad av juridiska krav (lagstadgade och regulatoriska), övervakning och mätningar, en öppen dialog med myndigheter, kunder och partners, uppmuntran till minskad resursanvändning, återanvändning, återvinning, energisparande och energieffektivitet inom alla delar av verksamheten, inklusive utveckling och marknadsföring av våra produkter och genom att främja medvetenheten om hur viktigt det är med miljöhänsyn.

Rich McBee
Chief Executive Officer

Mer information