MiContact Center

MiContact Center-produkter hjälper företag av alla storlekar att tjäna kunderna samtidigt som det ökar personalens produktivitet och minskar driftkostnaderna.

Kontaktcenter finns i alla former och storlekar

För att uppfylla behoven för interna "kunder" utför vissa avdelningar i stora organisationer även en kontaktcenterfunktion utan att tänka på sig själva som ett kontaktcenter.

I den andra änden av spektrumet finns företagsfunktioner som kan ha agenter på flera platser världen över. De kräver automatiserad samverkan, avancerade dirigeringsalgoritmer, hanteringsverktyg för arbetsstyrkan och en hel mängd andra funktioner för att arbeta effektivt.

Kontaktcenter som bygger relationer

Oavsett om det är en avdelning, ett företag eller något mittemellan är målet för alla kontaktcenter att se till så att kunderna får den service de behöver så att man bygger upp och bibehåller lönsamma relationer:

  • Ge kunderna kunskap
  • Säkerställ agentproduktivitet
  • Hantera effektivt
  • Optimera driften

En Mitel-lösning för alla kontaktcenter

MiContact Center Solidus eCare för MiVoice MX-ONE, Cisco och andra kommunikationsplattformar. Med över 2 500 kunder runt om i världen möjliggör Solidus eCare en maximerad kundupplevelse och kundnöjdhet via olika kanaler, mätbart och kostnadsoptimerat. Solidus eCare är tillgängligt för både stora kontaktcenters med 1 000-tals handläggare likväl  som för små kontaktcenter. En öppen, anpassningsbar och skalbar lösning som är enkelt att integrera in i dina processer, applikationer och affärsstödsystem. Med multimedia, telemarketing och telefoniststöd erbjuder Solidus eCare en kraftfull verktygslåda som stödjer olika roller inom ett företags behov och ansvar av kundrelationer.

MiContact Center - Office, Business och Enterprise Edition är tillgänglig för MiVoice Business-plattformen och ger ett robust kontaktcenter, IVR och multimediefunktionalitet och rapportering för allt ifrån mindre informella kontaktcenter till större formella kontaktcenter.