Utbildning Kommunikationslösningar

Mitel tillhandahåller teknik för att hjälpa lärare och elever på skolor och universitet att kommunicera effektivt i dagens multikulturella och globala miljö. 

Mitel-lösningar hjälper elever att utveckla de färdigheter de behöver för att lyckas på den konkurrenspräglade arbetsmarknaden. 

 


”Vårt nya Mitel-telefonsystem var enkelt att ta till sig ... Vi behövde inte ha någon genomgång (för att lära oss det.)”  – Holly LaRoe, rektor på Levi Fry Intermediate School


Förbättra elevresultat

Mitels lösningar fokuserar på att förbättra studentresultat genom att förändra sättet som människor lär ut och lär sig på.

  • Förbättrad produktivitet. Förbättra produktiviteten för personal som möter personer ansikte mot ansikte med samtalshantering och samtalsdirigering som säkerställer bättre personal- och elevinteraktion.
  • Konferenser och samarbete. IP-konferens- och samarbetsprogram underlättar interaktion och kommunikation bland lärare, elever och gemenskapen.
  • Meddelanden. Meddelandeprogram förbättrar föräldrars kontaktmöjligheter samt engagemanget i gemenskapen.

En modern inlärningsmiljö

Mitel hjälper till att få utbildningsinstitutioner att ta till sig en modern utbildningsmiljö med kommunikationslösningar som är:

  • Enkla att integrera. Lösningar kan tillämpas på din befintliga maskinvara eller servrar enligt branschstandard.
  • Enkla att ta till sig. Kommunikationslösningar är enkla att ta till sig, integrera, hantera och använda.

Med Mitel-kommunikation kan du få en högre avkastning på investeringar genom förbättringar i administrativ utbildningseffektivitet/-produktivitet och besparingar.


Utbildningstyper

Kommunikation för alla utbildningsnivåer. Läs om Mitels kommunikationslösningar för:

Grundskola

Mitel ligger i framkant när det gäller att utforma innovativa kommunikationsverktyg som ger elever både enkel och problemfri åtkomst till information. Upptäck hur kommunikationsteknik tillhandahåller nya inlärningssätt samtidigt som samarbetet mellan elever, föräldrar och skolan förbättras.

Högre utbildning

Mitels kommunikationslösningar för högre utbildning harmoniserar kommunikationer över verksamheten och ger personal och studenter en bestående god användarupplevelse, oavsett om de befinner sig i en aula, ett labb eller till och med i hemmakontoret.