Hälso- och sjukvården står inför gigantiska utmaningar

Bättre hälsa, ökat ekonomiskt välstånd och en ständigt förbättrad kvalitet i vården gör att vi lever längre och vi får en åldersförskjutning som gör att vi får en helt ny ålderstruktur. En ständigt ökad kvalitet i vården innebär också ökade kostnader för hälso- och sjukvården, kvalitet kostar pengar. Kostnaderna för sjukvården (och äldreomsorgen) väntas öka dramatiskt under de kommande 20 åren. 

Mitels vision

Digitaliseringen av it och telekom innebär att en mängd nya tjänster kan erbjudas marknaden och där arbetsprocesser och vårdapplikationer på ett helt annat sätt än tidigare kan integreras och samspela med realtidskommunikation. Integrationen av arbetsprocesser och  vårdapplikationer med realtidskommunikatioen är en nyckelfaktor för att skapa effektiviseringar när det gäller kostnader och arbetssätt. Detta i sin tur innebär en mängd olika möjligheter att förändra arbetssätten i jämförelse till hur arbetet uförts tidigare.

Fyll i uppgifterna och läs mer om Mitels vision för hälso- och sjukvård i Sverige.