Mitel bloggar om digitaliseringen inom sjukvården

Av Jonas Carlson

Läs mer om Mitels lösningar kring hälso- och sjukvård i denna bloggserie om 4 bloggar:

Spara tid och pengar med säkra digitala vårdrum

Virtuella vårdrum är framtidens recept. Vårdcentralerna måste kunna träffa sina patienter där det passar vårdtagarna bäst: på nätet via mobil, surfplatta eller pc.


Digitala vårdmottagningar på nätet – inte morgondagens e-hälsovård utan dagens!

300 000 vårdkontakter varje dygn i Sverige! Varför skall man vid varje tillfälle behöva besöka vårdcentralen rent fysiskt? Det tar tid och kostar pengar att ta sig dit, man riskerar att utsätta sig för smitta från andra patienter.

Smartare nyttjande av IT, mobiler och molnet ger både ökad trygghet och bättre kostnadseffektivitet.


Virtuella digitala besök hos barnmorskan

Vasamamma i centrala Stockholm är världens första barnmorskemottagning, där de blivande föräldrarna kan kommunicera med sin barnmorska via röst och video i ett säkert digitalt vårdrum.


Digital vårdplanering med säkra virtuella flerpartsmöten

Eller hur gå från 5 arbetsdagar till 3 kalenderdagar - Effektivare vård med samordnad, digital vårdplanering