Insights: Resultat

Visa 1-1 av 1 total
White Paper White Paper

Companion

Companion är ett administrationssystem för telekommunikationslösningar med funktioner för övervakning och analys av uppringnings- och svarskvalitet som gör det möjligt att effektivisera telefonisystemet och sänka kostnaderna för telekommunikationen. Uppgifterna kan användas som underlag för debiteringen och framställs i form av ett stort antal olika standard- och specialrapporter. I Companion ingår också en databas över telekommunikationsutrustning med möjlighet till hantering av arbetsorder.