62 lokala föreningar och 27 000 Make-A-Wish-volontärer förlitar sig på Mitel för att uppfylla önskningar

 

ÖVERSIKT


MÅL

  • Se till att anställda/volontärer kan stå i kontakt på ett smidigt sätt
  • Håll nere kommunikations- och resekostnader
  • Snabb implementering så att nya föreningar/kontor kan öppna snabbt

LÖSNINGAR

RESULTAT

  • Minskade verksamhetskostnader
  • Enkel administration av hela kommunikationssystemet
  • Nåbarhet på enskilda nummer
  • Större medarbetar- och volontärmobilitet
  • Ökad effektivitet och produktivitet
  • Öppna nya kontor snabbt

Se fallstudien

Se fallstudien

Hämta nu

 

Läs mer om att migrera till molnet