Affärslösningar för stora företag

Förenklad hantering

Sammanlänka företaget med en kommunikationsstratetgi som är tillförlitlig, säker och driftskompatibel med befintliga system.  Maximera affärerna med system som är robusta och skalbara upp till 65 000 användare, där implementering och integrering är flexibla samtidigt som dina investeringar säkras.

 


Stora företagslösningar för stora företagsbehov:

Har statusen "Ledare" i Gartners magiska kvadrant

För andra gången på ett år har vi fått statusen "Ledare" i Gartner s magiska kvadrant-prognos.

Enhetlig kommunikation

Modern företagskommunikation kräver en mängd verktyg, såsom fasta och mobila telefoner, e-post, meddelandetjänster, röstbrevlådor och konferenssamtal. 

Contact Center

Call Center-lösningar som effektiviserar verksamheten och processerna, förbättrar kommunikationen och sköter processerna med minimalt behov av mänsklig input.