Mitel MiContact Center Outbound

Proaktivt kundengagemang och ökad telefonisteffektivitet 

Automatiserad utgående uppringning är ett kraftfullt verktyg för team som vill arbeta med proaktiv kundkontakt och genomföra kampanjer på ett effektivt sätt. Genom att eliminera gissningar och automatiskt koppla telefonister till kunder kan utgående samtalslösningar optimera telefonistproduktiviteten och tillhandahålla den information som krävs för framgångsrik interaktion.

Företag kan använda utgående samtalskampanjer för att hitta potentiella inkomstkällor, sprida viktig företagsinformation eller till och med stödja företagsverksamhet utanför kontaktcentret (till exempel påminna kunder om kommande möten eller betalningar som har förfallit). Tjänster på den här nivån hjälper företag att differentiera sig genom att erbjuda en personlig upplevelse som påverkar kundnöjdheten och bibehållandet av kunder på ett positivt sätt.

 


 

Fördelar med Outbound Contact Center Solutions

Bättre kundservice

Skript, åtgärdsprompter och CRM-popupfönster ger telefonisterna den information som krävs för påläst och personlig interaktion med kunderna.

Insikter och rapportering som leder till åtgärder

Mät utgående samtal för att kontrollera att ditt kontaktcenter drivs med högsta effektivitet – och upptäck inköpsmönster som ökar försäljningen av extra produkter, tjänster och uppgraderingar.

Intelligent hantering av potentiella kunder

Med visuell datasegmentering och verktyg för återanvändning av samtal kan du se till att potentiella kunder hanteras på lämpligt sätt och att ansvariga chefer kan justera kampanjer utan förlorad drifttid.

IT utan besvär Hantering

Förenkla IT-hanteringen med inkommande och utgående arbetsflöden, visuella programmeringsgränssnitt och stöd för elastiska arkitekturer med hög tillgänglighet.

 


 

Mitels Outbound Contact Center Solutions är perfekta lösningar för företag som vill rusta sina kontaktcenter för utgående samtal med kraftfull, progressiv uppringning som genererar förhandsinformation. De passar också för kontaktcenter med både inkommande och utgående samtal, där man vill optimera telefonistproduktiviteten med utgående och multimediebaserad interaktion mellan de inkommande samtalen. Det bästa av allt – Mitels lösningar överensstämmer helt med regelverket för automatiserad uppringning.

 

Product Downloads