MiCloud Contact Center

För de flesta företag är det viktigaste att kunna leverera en utmärkt kundupplevelse. Med MiCloud Contact Center kan du hantera dina kundinteraktioner effektivare utan att behöva arbeta med ett krångligt, traditionellt kontaktcenter. Vi gör det enklare och billigare genom avancerad molnteknik så att du kan fokusera på att maximera försäljningen och kundnöjdheten.

Så här fungerar det

Med MiCloud får du ett affärstelefonisystem som helt enkelt bara fungerar, men för den som är intresserad av vad som finns under huven kan vi förklara lite närmare. Hjärnan i systemet finns i våra georedundanta datacenter som ger kontinuitet i tjänsterna även i de sällsynta fall då någon av dem slutar fungera. Information och röstsamtal är säkra när de rör sig genom Internet för att nå sin slutdestination med VoIP-protokoll (Voice over Internet). Medarbetarna får samma kommunikationsfunktioner oavsett om de är på kontoret, på resa eller arbetar hemifrån.

2020 kommer kunder att hantera upp till 85 % av sin relation med ett företag utan att interagera med en människa.

Kontakta en expert på molnkommunikation