Migrera till molnbaserad kommunikation

Kombinationen affärskommunikation, mobilitet och molnet resulterar i något fantastiskt: gränser försvinner, barriärer sprängs, kostnaderna sjunker och produktiviteten stiger. Det här händer idag på företag världen över med hjälp av molnbaserade kommunikationslösningar. Låter detta som den typ av affärsverksamhet ni vill ha så är det dags att flytta röst-, samarbets- och kundservicefunktioner till molnet.

Spara pengar med värdbaserade PBX-tjänster

Få samma utmärkta röstkvalitet och funktioner som du förväntar dig av ett kommunikations- och samarbetssystem utan kostnader för maskinvara och underhåll – bara en låg, fast månadskostnad.

Läs mer

Publika, privata, and hybridformade molnbaserade kommunikationslösningar

Molnbaserad kommunikation behöver inte vara den heltäckande lösningen. Du kan välja mellan flera olika driftsättningsmodeller beroende på verksamhetens unika situation och du kan byta till en annan modell längre fram.

Läs mer

Kundupplevelseverktyg

Se till att din verksamhet ger utmärkt kundservice varje gång med en molnbaserad kontaktcenterlösning. Dra nytta av obegränsad skalbarhet, smidig mobilitet och integrerad teknik som sammanför affärskommunikation och affärskunskap.

Läs mer

Mitel är den leverantör av molnbaserad affärskommunikation som växer snabbast.

Den molnaktiverade arbetsstyrkan

Vi arbetar i en mobil värld där smarttelefoner, mobilappar och molnet har ersatt traditionella affärsverktyg. Med molnet kan kommunikation bli en konkurrensfördel för ditt företag som ökar produktiviteten och skapar en utmärkt kundupplevelse.

Läs mer