Mitel CMG

Mitel CMG är en svit av avancerade lösningar för moderna organisationer som vill förbättra sin kundservice samt effektivisera sina affärsprocesser. Den hjälper inte bara telefonister utan också kontorsanvändare som kan hantera sin närvaro och tillgänglighet och enkelt komma åt avancerade tjänster via sin telefon.

Mitel CMG har utvecklats med användaren i åtanke och utgör ett avancerat och samtidigt användarvänligt kontakthanteringssystem för både telefonister och vanliga kontorsanvändare. Mitel CMG är en del av Mitel Unified Communications-erbjudande och erbjuder mix av kommunikationsverktyg för företagets alla användare. Applikationerna kan delas in i.

  • Funktioner för telefonist
  • Administrations- och hanteringsfunktioner
  • Användarfunktioner
  • Automatiska tjänster

Mitel CMG är en lösning av avgörande betydelse för det moderna företagets effektivitet, som stöder företagstelefonväxlar från olika leverantörer.

Produktnedladdningar: