Customer Care

Mitels tjänsteavtal är utformade för att spara tid och pengar och finns tillgängliga i en rad olika paket (listade nedan) som har utvecklats för att tillgodose de olika nivåer som behövs för varje kund.

Mitel är ledande inom telekommunikationsområdet och har samlat på sig erfarenheter under mer än 40 år. Företaget har förvärvat en djup förståelse av vad som krävs för att genomföra en lyckad implementering av olika lösningar och underhålla ett kvalitetssystem. De här kunskaperna har vi under åren samlat in och fördjupat i ett flertal olika distributionsscenarier för både mindre, medelstora och stora kunder. I dag har Mitel en stabil ledande roll och driver fortlöpande komplexa lokala, nationella och globala projekt mot en lyckad implementering.

Tack vare inarbetade och beprövade metoder kan Mitels tjänster utföras på rätt sätt redan första gången, vilket sparar både tid, pengar och huvudbry. Oavsett om det handlar om att implementera en engångslösning eller ett långsiktigt underhållsavtal är målet alltid att hjälpa dig att få ut så mycket som möjligt av investeringen.

Mitels serviceavtal finns i en rad olika paket (se nedan) som har utformats för att passa olika kunders behov. Standard- och Premium-avtalen är tillgängliga för Mitels direktkunder medan Enterprise Support* är tillgänglig för våra auktoriserade partner för återförsäljning till kunderna (*endast Nord- och Sydamerika). Med den valda tjänsten kommer kunderna att kunna ringa till Mitels supportavdelning för att rapportera incidenter i enlighet med avtalets villkor. Dessutom ingår ofta även övervakningstjänster i Mitels serviceavtal, vilket innebär att Mitel kan agera förebyggande på larm som kommer från kundens system (övervakningslicenser ingår i Premium Software Assurance-rättigheterna). Mitel löser de flesta incidenter snabbt och effektivt genom fjärråtkomst.

  • Standard (8.00–17.00, 8 timmar)
  • Standard Plus (8.00–17.00, 4 timmar)
  • Premium (dygnet runt, 8 timmar)
  • Premium Plus (dygnet runt, 4 timmar)
  • Enterprise Support (8.00–17.00, 4 timmar)

  • Enterprise Support (dygnet runt, 4 timmar)

Trygghet är en förutsättning för bra service. För att skaffa sig trygghet behöver man se till att de viktigaste detaljerna i en telekommunikationslösning tas om hand på ett korrekt sätt och i god tid. En sådan trygghet kan du bara få av en tjänsteleverantör som verkligen förstår dina behov, det aktuella projektet och styrkorna och svagheterna hos varje del.