Digital Phones and Peripherals

Mitels fullständiga svit av digitaltelefoner och tillbehör innehåller en lösning som passar för företag av alla storlekar.

En serie digitala telefoner och expansionsmoduler släpper fram hela kraften hos Mitel MiVoice Office (tidigare Mitel 5000 Communications Platform) för användare i hela företaget.