Mitel IP-DECT

Den här trådlösa kundplacerade kommunikationslösningen gör det möjligt för anställda att bli rörliga inom en organisation utan att behöva använda dyra mobiltelefoner.

Den trådlösa tekniken IP-DECT möjliggör för företagen att utöka räckvidden på sitt röstnätverk för att förbättra kundservicen på ett kostnadseffektivt sätt.

Kundplacerad trådlös kommunikation minskar påtagligt dyrbar användning av mobiltelefoner. Mitels IP-DECT-system (globalt) möjliggör för företaget att styra och hantera sina kostnader för kundplacerad mobilkommunikation. IP-DECT-systemet kan leverera upp till 2 000 handenheter per installation med upp till 1 000 nätverksanslutna radiobasstationer som levererar omfattande kostnadseffektiv radiotäckning för röst och meddelanden.

Mitels IP-DECT-system (globalt) tillhandahåller en mycket skalbar lösning med möjlighet att skicka meddelanden med en portfölj av trådlösa telefoner för att hantera en mängd olika användningsscenarier. Det är idealiskt lämpat för vertikala branscher som hälsovård, tillverkning, säkerhet och detaljhandel som kräver trådlösa tjänster för röst och meddelanden. Systemet integreras direkt med Mitel MiVoice Business och stödjer både europeiska och nordamerikanska DECT-standarder och kan implementeras globalt.

IP-DECT-systemet består av:

  • Mitels IP-DECT-basstationer implementerade i hela det önskade täckningsområdet,
  • Mitels trådlösa telefoner anpassade för kontor eller tillämpningar inom hälsovård/industrin.
  • Mitels Wireless Services Messaging (WSM)-gateway för meddelande-/larmtillämpningar i realtid,
  • Ett stort antal specialiserade tillbehör och verktyg.

 

Produktnedladdningar: