Mitel Solidus eCare 360

Solidus eCare 360 En färdig totallösning för avancerade multimediakontaktcenter

Solidus eCare 360 är en färdigpaketerad integrerad totallös­ning för multimedia-kontaktcenter att användas tillsammans med Solidus eCare, en smart kommunikationslös­ning av världsklass. Sol­idus eCare 360 ger ett avancerat stöd för komplexa arbetsprocesser, ärendehantering och snabbare svarshantering. 

Integrationen av nya mediekanaler skapar nya behov inom kontaktcentret. Kommunikationsmönstret för e-posthantering är inte alltid detsamma som för ett telefon­samtal. Många gånger finns det ett behov av att skapa nya arbetsprocesser där e-post inte besvaras direkt, utan parkeras och skickas vidare till en expert inom företaget och detta utan att ansvarig hanterare glömmer bort att besvara e-posten när korrekt information är insamlad.

Ett borttappat e-post-meddelande kan få stora konsekvenser för verksamheten och då är det viktigt att snabbt kunna hitta relevant historik kopplat till tidigare e-postkonversation eller chatt, eftersom en dialog kan bestå av både e-post eller chat­tar över en längre tidsperiod.

Solidus eCare 360 är en färdig lösning som hanterar alla pro­cesser i ditt kontaktcenter och där du snabbt kommer igång med din ärendehantering av olika mediekanaler utan kompletter­ande egenutveckling och komplex integration. Solidus eCare 360 ger dig en möjlighet att skapa en holistisk vy över alla dina kundkontakter i via olika mediekanaler genom en integration mot ditt CRM-system

Flera kunder har idag upptäckt den kraftfulla möjligheten och enkelheten med Solidus eCare 360. Denna lösning kommer markant att korta ner tiden din handläggare lägger ner på att besvara olika ärenden och öka kundnöjdheten! 

Solidus eCare 360 ger dig:

  • Ett integrerat system med ärendehantering, loggning och sökbar historik på ärende och kundnivå
  • Snabbare hantering av svar på frågor via digitala kanaler
  • Stöd för avancerade arbetsprocesser och kontroll av e-post som skickas vidare utanför kontaktcentret
  • Dynamisk anpassning av antal samtidiga tillåtna pågående konversationer i de olika mediekanalerna.
  • En avancerad styrning av mediekanaler som e-post, chatt, Facebook, Twitter och LinkedIn.
  • Automatiska förslag på svar och publicering på hemsida
  • Noteringar kring ärende och historik